Teoriaopetus

RAO-luokka_2Autokoulun teoriaopiskelu on monipuolista opiskelua: tunnit sisältävät mm. ryhmätehtäviä ja -keskusteluja. Opetuksessa hyödynnetään perinteisten välineiden lisäksi myös sähköisiä verkkoympäristöjä, kuten e-Autokoulua. Teoriatunnit voi käydä myös etänä virtuaaliluokassamme.

Itseopiskelu

Teoriaopetuksen lisänä on itseopiskelua ja kotitehtäviä. Kotitehtäviksi lasketaan oppikirjan lisäksi myös Ajokaista.com:n ja e-Autokoulun erilaiset harjoitukset ja itsearvioinnit.

image971Oppikirja